Pilana Gerovo - Sustav sortiranja dasaka

Sortirnica dasaka

Pilana Gerovo - Sustav sortiranja dasaka


Radovi:
 
Napravljen je remont automatskog sustava za sortiranje dasaka, pri čemu je:
 
  • zamijenjena montažna ploča unutar energetskog ormara sa svim sklopnim elementima
  • upravljačka elektronika za automatsko sortiranje je integrirana na montažnu ploču (dok je prije bila odvojena od energetskog dijela, što je zahtjevalo dodatan prostor u upravljačkoj prostoriji sortirnice); upravljačka elektronika (PLC) je bazirana na Siemensovoj seriji Simatic S7-300 koja se već dugi niz godina upotrebljava u industrijskim sustavima automatike
  • promijenjena je ploča upravljačkog pulta sa signalno-upravljačkim elementima (lampice, tipkala, izborne sklopke); nova ploča upravljačkog pulta dizajnirana je tako da bude što sličnija staroj ploči radi smanjivanja vremena privikavanja operatera na novi sustav
 

 

ADEPTIO uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree