UPOV Delnice

UPOV Delnice


Izveden je projekt rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Delnice. Kao metoda pročišćavanja izabran je sustav sekvencijalnog šaržnog reaktora koji korištenjem aktivnog mulja uklanja nutrijente, biorazgradive organske spojeve i koncentraciju dušika i fosfora iz otpadnih voda.

Dizajnirana i izvedena automatika sustava se sastoji od:

- Ormar automatike za predtretman s dva polja koji sadrži Siemens PLC konfiguraciju koja omogućava automatski rad kompaktnog uređaja, dodirni panel za pregled procesa i podešavanja parametra te odgovarajuća sklopna, zaštitna i signalizacijska oprema.

- Glavni razvodni ormar s opremom za SBR, složen od 3 odvojena polja, te PLC konfiguracije s aplikacijskom podrškom za automatski rad sustava rada SBR-ova, sustava komutacije energije mreže i agregata, te sustava rada puhala za aeraciju bazena SBR-a, dodirnim panelom za pregled procesa i podešavanja parametra, besprekidnim napajanjem, te s odgovarajućom sklopnom, zaštitnom i signalizacijskom opremom- Ormar automatike za obradu mulja s PLC konfiguracijom za automatski rad sustava za dehidraciju mulja, sustava pripreme polielektrolita i sustava obrade mulja vapnom te sa ostalom pripadajućom opremom.

- Signalno-upravljački ormar s opremom za SBR s PLC konfiguracijom za mjerenje razine, redoks potencijala, otopljenog kisika, suspendiranih tvari te izlaznog protoka. Ormar također sadrži i ostalu odgovarajuću sklopnu, signalizacijsku i zaštitnu opremu.- Diesel-električni agregat za napajanje u slučaju nestanka napajanja.

ADEPTIO uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree