Prihvatna fekalna stanica za autobuse

Prihvatna fekalna stanica za autobuse


 • Osnovna namijena ovog sustava je pražnjenje kemijskih wc-a autobusa i kamp-kućica
 • Ideja za razvoj ovakvog sustava proizašla je iz potrebe za pravilnim ekološko-higijenskim načinom zbrinjavanja otpadnih voda iz kemijskih wc-a
 • Dok je u Europi ovakav način pražnjenja kemijskih wc-a već odavno prisutan i prihvaćen kod nas to nažalost još nije slučaj
 • Vozači autobusa i kamp-kućica su tada prisiljeni na razne načine riješavati taj problem, u što su se osobno uvijerile i odgovorne osobe iz Komunalnog servisa u Rovinju pa smo tako na njihovu inicijativu i pristupili projektiranju sustava kojim bi se riješio spomenuti problem
 • Najveća odlika ovog sustava je da je automatiziran tako da zahtjeva minimum korisničke aktivnosti tijekom procesa pražnjenja
 • Osim usluge pražnjenja kemijskih wc-a sustav pruža i mogućnost kupovine određene količine pitke vode za razne potrebe autobusa, kamp-kućica i ostalih korisnik
 
 
Blok shema i opis sustava
 
1. Prihvatna komora ugrađena u beton preko koje se prazni sadržaj WC-a u za to predviđenu septičku jamu
 • prihvatni dio je opremljen kliznim zatvaračem od INOX-a
 • otvaranje i zatvaranje zatvarača vrši se pomoću linearnog aktuatora a stanje se prati pomoću induktivnih detektora (otvoreno-zatvoreno-greška)
 • u dijelu gdje se ugrađuje aktuator, nalazi se još i grijač sa termostatom i elektromagnetski ventil za automatsko ispiranje komore nakon pražnjenja
 • zatvara se sa inox poklopcem opremljenim nepropusnom brtvom kako bi se omogućio jednostavan pristup za servis
 • prazni se preko sifona kako bi na dnu uvijek postojala vodena barijera i tako spriječila prodor neugodnih mirisa iz septičke jame

2.Inox ormarić sa ugrađenom automatikom za upravljanje kompletnim sustavom
 • automatika nadzora i upravljanja komorom se vrši preko PLC-a SIEMENS i tekstualnog displeja koji služi za vizualizaciju stanja, alarma i eventualnih podešavanja parametara od strane korisnika
 • alarm se prikazuje lokalno i na PC-u u naplatnoj kućici
 • sadrži foto ćeliju koja ima sigurnosnu ulogu odnosno služi za detekciju prisutnosti vozila u sustavu i dok je god ono prisutno ne dopušta ulaznoj barijeri da se podigne
 • sadrži još i stanicu za automatsko istakanje vode. Ukoliko je učitan ispravan račun sa bar kodom za određenu količinu vode, pritiskom na svijetleće tipkalo korisnik potvrdi da je spreman za prihvat vode i time započinje ciklus istakanja vode

3.Pokretna barijera : zabrana pristupa
 • automatski se spušta ukoliko je na ulazu u sustav na detektoru bar koda "učitan” ispravni račun o kupovini usluge pražnjenja wc-a
 • podiže se kada vozilo izađe iz sustava

4.Inox stupić sa ugrađenim detektorom BAR-koda
 • služi za učitavanje računa sa bar kodom te ukoliko je račun ispravan dozvoljava daljnje korištenje usluge

5.Konduktivna sonda za detekciju visoke razine septičke jame
 • služi za dojavu alarma o visokoj razini u septičkoj jami koja se prikazuje lokalno na ormariću te na PC-u u naplatnoj kućici 

6.Sustav naplate i praćenja rada stanice
 • PC-kasa je smještena u naplatnoj kućici parkirališta, te osim klasične PC konfiguracije sadrži i printer za printanje računa sa bar-kodom
 • PC je povezan sa PLC-om preko mediakonvertera i optičkog kabela
 • čitač bar-koda spojen je na PLC, te ako se na njemu učita ispravan račun, započinje izvršavanje kupljene usluge
 • usluge koje se mogu kupiti su: usluga pražnjenja fekalnog spremnika, te prodavanje određene količine pitke vode


 

ADEPTIO utilise des cookies pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour continuer à utiliser la page Web, cliquez sur "J\'accepte", "vous acceptez d'utiliser le cookie". Je suis d'accord