UPOV Delnice

UPOV Delnice


Izveden je projekt rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Delnice. Kao metoda pročišćavanja izabran je sustav sekvencijalnog šaržnog reaktora koji korištenjem aktivnog mulja uklanja nutrijente, biorazgradive organske spojeve i koncentraciju dušika i fosfora iz otpadnih voda.
 
 
 
 
 
 
 

Dizajnirana i izvedena automatika sustava se sastoji od:

  • ormara automatike za predtretman s dva polja koji sadrži Siemens PLC konfiguraciju i ona omogućava automatski rad kompaktnog uređaja, dodirnog panela za pregled procesa i podešavanja parametra, odgovarajućesklopne, zaštitne i signalizacijske opreme.
  • glavnog razvodnog ormara s opremom za SBR, složenog od tri odvojena polja te PLC konfiguracijom s aplikacijskom podrškom za automatski rad sustava SBR-ova, sustava komutacije energije mreže i agregata te sustava rada puhala za aeraciju bazena SBR-a s dodirnim panelom za pregled procesa i podešavanja parametra, besprekidnim napajanjem te s odgovarajućom sklopnom, zaštitnom i signalizacijskom opremom.   
  • ormara automatike koji služi za obradu mulja s PLC konfiguracijom za automatski rad sustava dehidracije mulja, sustava pripreme polielektrolita i sustava obrade mulja vapnom te s ostalom pripadajućom opremom.
  • signalno-upravljačkog ormara s opremom za SBR s PLC konfiguracijom za mjerenje razine, redoks potencijala, otopljenog kisika, suspendiranih tvari te izlaznog protoka. Ormar također sadrži i ostalu odgovarajuću sklopnu, signalizacijsku i zaštitnu opremu.
  • diesel-električnim agregatom za napajanje u slučaju nestanka napajanja.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više